Enquete

 

Aan het eind van elke opdracht vragen we leerlingen om op een puntenschaal van 1 tot 5 aan te geven hoe ze de opdracht ervaren hebben. Deze ervaringen worden verzameld in een totaaloverzicht.

 Evaluatie 1617 (1)