Alle basisscholen techniekles in 2020

 

Op alle ruim 7.000 basisscholen zal vanaf 2020 aandacht gegeven worden aan wetenschap en technologie. Dat staat in het onlangs ondertekende Nationaal Techniekpact 2020.

 

Maar in de Achterhoek doen we dat nu al!

 

De overheid, het onderwijsveld, de vakbonden en het bedrijfsleven hebben in het Techniekpact 2020 afspraken vastgelegd om het groeiende tekort aan technisch geschoolde vakkrachten tegen te gaan. Tot 2020 zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig. Het pact moet de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector bevorderen en het tekort aan technisch personeel tegengaan. De samenwerkende partijen investeren 100 miljoen euro om de technische kennis van leraren te vergroten. Ook investeert het kabinet in 2014 en 2015 in totaal 600 miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek.

 

Voor het basisonderwijs betekent dit dat alle leerlingen vanaf 2020 structureel wetenschap en technologie aangeboden krijgen. Ook komt er een digitaal loket, ‘techniek-onderwijs.nl’, nog op te zetten door het bedrijfsleven. Po-scholen, maar ook scholen in het voortgezet onderwijs, kunnen zich bij dit loket melden als zij ondersteuning nodig hebben bij het geven van techniekonderwijs. Vanaf 2014 wordt techniek een verplicht vak op de pabo.

 

Investeringsfonds Minister Bussemaker van OCW lanceert een investeringsfonds waar het kabinet, de werkgevers en regionale overheden ieder 100 miljoen in stoppen om de aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven te verbeteren. Bussemaker: “Eén en één is in dit geval drie. Elke euro van het Rijk wordt aangevuld met een euro van het bedrijfsleven en de regio. Daarmee laten we alle drie zien dat we het probleem onderkennen en met échte oplossingen willen komen.”

Gepubliceerd door Algemene Verening van Schoolleiders op: 14 mei 2013