Horizon 2020

 

Horizon2020

 

De moderne samenleving kan niet functioneren zonder dat we nieuwe kennis blijven ontwikkelen. In Europa wordt dit daadkrachtig ondersteund door het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. In de totale periode is hiervoor meer dan 70 miljard euro beschikbaar. Deze wetenschap is niet alleen boeiend en spannend, maar ook nuttig. Soms leiden nieuwe inzichten die op het eerste oog niet zo relevant lijken, onverwacht en verrassend snel tot nieuwe toepassingen. Elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samenwerken is het devies, net als het streven naar excellentie. Zie ook Horizon2020 onder verantwoording van minister Kamp van economische zaken.

Let vooral op de rode tekstvakken op bladzijde 16, 17, 23, 28, 29, 34, 40, 42, 46, 49.